Giá xăng RON 92 tăng 319 đồng/lít

Giá xăng RON 92 tăng 319 đồng/lít

201
0
Chia sẻ

Từ 15h ngày 20/09, mỗi lít xăng RON 92 bán lẻ trong nước tăng 319 đồng/lít, tương ứng lên mức 18,111 đồng/lít.

Liên Bộ Tài chính – Công Thương vừa có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ trong nước. Theo đó, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu bao gồm:

+ Xăng khoáng: 110 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 110 đồng/lít);

+ Xăng E5: 90 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 90 đồng/lít);

+ Dầu diesel: 180 đồng/lít;

+ Dầu hỏa: 190 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 185 đồng/lít);

+ Dầu mazut: 100 đồng/kg.

Sau khi thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:

– Xăng RON 92 tăng 319 đồng/lít;

– Xăng E5 tăng 297 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S tăng 491 đồng/lít;

– Dầu hỏa tăng 568 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 388 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường của xăng RON 92 không cao hơn 18,111 đồng/lít; xăng E5 không cao hơn 17,836 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 14,441 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 13,155 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11,536 đồng/kg.

Bên cạnh đó, nhà điều hành đã giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành./.