Thông tin thị trường năng lượng ngày 27/7/2016

Thông tin thị trường năng lượng ngày 27/7/2016

607
0
Chia sẻ

SẢN PHẨM GIÁ HIỆN TẠI % BIẾN ĐỘNG TRẠNG THÁI
WTI 42.68 -0.24 Đang giao dịch
BRENT 44.39 -0.48 Đang giao dịch
NAPHTHA 38.44 -0.91
KERO 51.49 -0.22
DO 51.08 -0.03
180 228.26 -0.56
380 221.05 +0.64
97 52.43 +0.73
95 50.16 +0.73
92 47.56 +0.73
GCS8 M92
DK4/8 M92

Giá Platts xu hướng có thể kéo dài đến 4/8/2016.

Chúng tôi nhận định thị trường sẽ chuẩn bị cho việc giảm giá bán lẻ 400-500 VND.